|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  Svetovalna služba

  V dijaškem in študentskem domu svetovalno delo opravlja svetovalna delavka Anita Beguš.

   
   
  Naloge in dela svetovalne službe
  Naloge in dela svetovalne delavke so sledeča:

  • vodi postopek vpisa dijakov in oblikovanje vzgojnih skupin,
  • proučuje, svetuje in razrešuje probleme vzgojno-izobraževalnega dela v domu,
  • nudi pomoč vzgojiteljem pri sistematičnem spremljanju dijakov,
  • pomaga pri uresničevanju individualizacije vzgoje in izobraževanja ter modernizaciji vzgojno-izobraževalnega dela,
  • obravnava in proučuje dijake, pomaga posameznim dijakom, staršem in vzgojiteljem pri reševanju vzgojno-izobraževalnih problemov,
  • sodeluje in svetuje vzgojiteljem ob izrekanju vzgojnih ukrepov,
  • ugotavlja in nudi vzgojno pomoč dijakom z učnimi, razvojnimi, prilagoditvenimi in drugimi težavami,
  • pripravlja preventivne in kurativne programe za dijake, starše in strokovne delavce,
  • predlaga in pripravlja teme za roditeljske sestanke.
  • sodeluje z vzgojitelji, svetovalnimi delavci drugih domov, svetovalnimi delavci na šolah ter z različnimi institucijami (Centri za socialno delo, svetovalni centri …),
  • odkriva, razčlenjuje in razrešuje probleme šolske mladine,
  • spodbuja učno okolje v dijaškem domu.