|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  Stiki s starši

  Za uspešno izvajanje vzgojnega dela je potrebno medsebojno sodelovanje vzgojiteljev, staršev in šol. Vzgojitelji sodelujejo med seboj, s starši, šolo, razredniki, okoljem in drugimi ustanovami, predvsem pa stalno spremljajo učenje, učni uspeh in osebnostni razvoj posameznika.
  Vzgojitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, po e-pošti in telefonu, in sicer po potrebi oz. vsaj enkrat mesečno.

  Svet staršev
  Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka vzgojna skupina po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku vzgojne skupine.
  Svet staršev se bo sestal najmanj dvakrat v tekočem šolskem letu in poleg aktualne problematike obravnaval:

  • poročilo o rezultatih vzgojno-izobraževalnega dela,
  • analizo vzgojnih ukrepov,
  • pravila življenja in dela v domu.

  Govorilne ure
  Zaradi posebne narave dela vzgojiteljev so govorilne ure možne vsak dan glede na urnik posameznega vzgojitelja. Skupne govorilne ure so vsako prvo sredo v mesecu od 16.30 do 18.00, ko so vsi vzgojitelji v domu.

  Roditeljski sestanki
  Med šolskim letom bodo organizirani trije roditeljski sestanki. Prvi roditeljski sestanek bo 1. septembra 2019. Drugi roditeljski sestanek s strokovnim predavanjem za starše bo 18. decembra 2019. Tretji roditeljski sestanek bo 6. maja 2020.