|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  KAKOVOST

  TEMELJNI CILJI IN NALOGE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA

  Vzgoja v dijaškem domu je naravnana k temeljnim ciljem, ki so:

  zagotavljanje optimalnega razvoja sposobnosti, ustvarjalnosti in nadarjenosti dijakov,

  oblikovanje odgovornega odnosa do osebnega in družbenega življenja,

  vzpodbujanje samoiniciativnosti in vedoželjnosti,

  usmerjanje k uspešnemu in odgovornemu opravljanju dela,

  ustvarjanje pogojev za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje,

  razvoj ustvarjalnega in kritičnega razmišljanja,

  oblikovanje domovinske zavesti,

  razvijanje strpnosti in enakopravnosti do drugih in drugačnih,

  oblikovanje kulturnega in spoštljivega vedenja,

  razvoj avtonomne ter odgovorne morale,

  spodbujanje skladnega telesnega in duševnega razvoja,

  večanje osebne integracije dijakov v dijaškem domu,

  osamosvajanje dijakov,

  razvoj zaupanja in dobrih medsebojnih odnosov,

  razvijanje kvalitetne medsebojne komunikacije,

  navajanje na skrb za lastno higieno in urejenost ter čistočo domskih prostorov in okolja.

  Letno poročilo za kakovost 2018/2019: