|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

    Obvestilo o bivanju v dijaškem domu v času COVID-19

    Spoštovani dijaki in starši!

    Poleg dijakov zaključnih letnikov se bodo 18. maja 2020 v šolo po presoji vodstva ter strokovnega učiteljskega kolektiva šole lahko vrnili tudi dijaki nižjih letnikov, ki se izobražujejo na domu in pri tem nimajo dovolj ustrezne in kakovostne tehnične podpore ali pa potrebujejo dodatno učno pomoč pri utrjevanju snovi in zaključevanju šolskega leta. Mednje sodijo tudi dijaki izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter srednjega strokovnega izobraževanja, ki zaradi situacije v državi niso mogli pridobiti ustreznega praktičnega znanja in veščin na svojem izobraževalnem področju skozi izobraževanje na daljavo. Manjkajoča praktična znanja in veščine, ki jih po presoji šole ne bi bilo moč nadomestiti v prihodnjih šolskih letih, bodo lahko dijaki in vajenci pridobili v okviru praktičnega pouka v šoli oziroma v Medpodjetniškem izobraževalnem centru oziroma pri delodajalcu, ki ima vzpostavljeno varno delovno okolje v skladu s smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zagotovljenega mentorja.

    Vsem dijakom iz oddaljenih krajev, ki se bodo vrnili v šolo bo omogočeno bivanje v dijaškem domuVsako bivanje je potrebno obvezno najaviti na e-mail naslov: martina.kralj2@gmail.com.
    Vsak dijak mora priložiti izjavo pred začetkom bivanja v dijaškem domu. Povezava do izjave tako za mladoletnega kot polnoletnega dijaka: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_proporocila_za_srednje_sole_in_dijaske_domove.pdf