|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  N A Č R T IZVAJANJA KONTINUIRANEGA DELA V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU GRM NOVO MESTO V PRIMERU IZBRUHA KORONAVIRUSA

  N A Č R T   IZVAJANJA KONTINUIRANEGA DELA V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU
  GRM NOVO MESTO V PRIMERU IZBRUHA KORONAVIRUSA
   
  GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
  Sevno 13
  8000 NOVO MESTO
  DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM 
   

  NAMEN
  Kontinuirano načrtovanje je pomembno za zmanjševanje vpliva novega koronavirusa (COVID-19) na delovanje dijaškega in študentskega doma, njegove zaposlene in udeležence ter splošno javnost.
   
  Načrt za zagotavljanje normalnega poteka vzgojnega dela  v dijaškem in študentskem domu. Učinkovito načrtovanje in izvajanje procesa zagotavlja:

  • Zmanjševanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči novi koronavirus na vzgojno delo v dijaškem in študentskem domu.
  • Aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojnega dela.
  • Učinkovitost organizacije, vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije (strokovni delavci, dijaki, starši, lokalna skupnost, ministrstvo, javnost).
  • Zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu.
  • Večjo zdravstveno varnost in osveščenost.

  Pravočasno načrtovanje omogoča, da ima dijaški in študentski dom predvidene vse vire in potrebne informacije za delo v kriznih razmerah ob  pojavljanju koronavirusa.
   
  VODENJE IN KOORDINACIJA IZVAJANJA NAČRTA
   
  Vsak vzgojno-izobraževalni zavod potrebuje za pripravo in izvajanje načrta:

  • Delovno koordinacijsko skupino, ki ob stalnem dopolnjevanju načrta skrbi tudi za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa.
  • Razpored zadolžitev in odgovornosti je dogovorjen z vodstvom dijaškega in študentskega doma, zabeležen ter transparentno posredovan vsem zaposlenim.

   

  Ime in priimek Kontakt Funkcija Zadolžitve
  MARTINA KRALJ 07 393 47 12
  041 616 512,
  e-naslov: martina.kralj@guest.arnes.si
   
  RAVNATELJICA
  Dopolnjevanje načrta, koordinacija aktivnosti, obveščanje javnosti, staršev, …
  JASMINA PENCA 07 393 47 20
  Penca.jasmina92@gmail.com
   
  VZGOJITELJICA
  Navodila ravnateljice obolelih in zaščita ostalih prisotnih
  JANJA KLEMENČIČ 07 393 47 19
  klemencic.janja@gmail.com
  VZGOJITELJICA Navodila ravnateljice obolelih in zaščita ostalih prisotnih
  ANITA BEGUŠ 07 393 47 19,
  07 393 47 20,
  anita.begus@guest.arnes.si
   
  SVETOVALNA DELAVKA
  Navodila ravnateljice obolelih in zaščita ostalih prisotnih

   

   
  ELEMENTI NAČRTA
   
  Osnovne elemente načrta razdelimo v dva dela:
   

  • Organizacijski in kadrovski
  • Komunikacijski:

  - Obveščanje zaposlenih in dijakov ter študentov.
  - Varnost in osveščanje zaposlenih in dijakov ter študentov.
   
  ORGANIZACIJSKI IN KADROVSKI ELEMENTI NAČRTA
   
  Člani organizacijske skupine:

  • Martina Kralj, ravnateljica
  • Anita Beguš, svetovalna delavka

  Izvedba vzgojnega dela:

  • Ob manjšem številu obolelosti dijakov bo vzgojno delo potekalo nemoteno.
  • Po potrebi bomo prilagodili urnik in program vzgojnega dela.
  • V sobi se istočasno zadržujejo lahko največ trije dijaki.
  • Obiski so prepovedani.
  • Interesne dejavnosti bodo organizirane v naravi.

   
  Varnost in logistike

  • Namestitev plakatov z navodili za pravilno umivanje rok in higieno kašlja ob umivalnikih in oglasnih deskah v dijaškem in študentskem domu,
  • opremljenost umivalnikov s tekočim milom in papirnatimi brisačami,
  • izogibanje telesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake bolezni,
  • izogibanje dotikanja nosu in ust,
  • redno prezračevanje sob in ostalih prostorov v dijaškem in študentskem domu,
  • razkuževanje kljuk in sanitarij,
  • prepovedano gibanje zunanjih ljudi,
  • obolelega bomo do prihoda staršev namestili v sobo za izolacijo (soba 11 pri študentih)), z njim bo počakal razpoložljivi vzgojitelj skupine,
  • za čiščenje in vzdrževanje higiene v prostorih bodo skrbele čistilke, v sobah pa dijaki,
  • vzgojitelji bodo dodatno opozarjali na pomen osebne higiene – predvsem  na umivanje rok ter na higieno po sobah.

   
   
  Finančni vidik

  • V času nevarnosti izbruha koronavirusa bomo povečali nabavo, mila ter čistilnih sredstev.

  Komunikacijski elementi načrta
   
  Obveščanje

  • Za stike z javnostjo je odgovorna ravnateljica Martina Kralj.
  • Za obvladovanje nepotrebnega, s strahom povzročenega izostajanja od dela ter povečane negotovosti zaposlenih, vse vpletene natančno seznanimo z vsemi načrti in potrebnimi ukrepi v primeru pandemije.
  • Ves čas spremljanja pandemije so vsi zaposleni natančno seznanjeni z odstotkom manjkajočih in z nadaljnjimi ukrepi.
  • Načrt pripravljenosti je javno objavljen  in na razpolago vsem vpletenim.

   
  Notranja komunikacija

  • Načrt bomo stalno obnavljali, dopolnjevali in preverjali.
  • V primeru, da ključnih ljudi ni na voljo zaradi obolelosti, bomo sestavili dopolnjeno skupino.
  • Vsi zaposleni bodo pravočasno obveščali organizacijsko skupino o naraščanju ali upadanju števila obolelih.
  • Kopija načrta bo hranjena v prostoru, kjer imamo ostalo dokumentacijo.

   
  Preprečevanje okužbe z virusom COVID-19
   
  Pri preprečevanju okužbe z virusom COVID-19, je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Resno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

   

   
  Navodila za bolnika z novim koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi
   
  Pri vas so potrdili okužbo z novim koronavirusom COVID-19. Vaše zdravstveno stanje po zdravniški presoji ne zahteva bolnišnične obravnave.
  Zdravljenje okužbe z novim koronavirusom poteka simptomatsko. Zvišano telesno temperaturo si lahko znižujete z antipiretiki (zdravili, ki znižujejo povišano telesno temperaturo). Zaužijte dovolj tekočine in počivajte. Upoštevajte navodila vašega izbranega osebnega zdravnika.
  Prosimo vas, da z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa upoštevate sledeča navodila:

  • Dokler ne okrevate, ostanite doma. Izogibajte se stikom z drugimi ljudmi.
  • Večino časa preživite v drugi sobi kot ostali družinski člani, če je to le mogoče. Omejite stike z družinskimi člani (vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 metra med vami in ostalimi družinskimi člani).
  • Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete. Prezračite prostor za pet do deset minut večkrat na dan.
  • Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljate/kihnete, ki pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.
  • Skrbno si umivajte roke z milom in vodo, po potrebi jih tudi razkužujte. Glede pravilne higiene rok si oglejte v prilogi.
  • Uporabljajte svoj jedilni/higienski pribor, perilo in brisače.
  • Površine, vidno onesnažene z respiratornimi izločki, očistite, prav tako redno čistite ostale površine. Uporabite čistila, ki jih imate doma.
  • Svoje perilo operite z običajnim pralnim praškom na vsaj 60˚C.

  V primeru poslabšanja stanja (poslabšanja kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), se preko telefona posvetujte z vašim osebnim zdravnikom glede nadaljnjih ukrepov.
  Več informacij o novem koronavirusu na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
   
   
   
   
  Novo mesto.10. 3. 2020                                                              Martina Kralj, ravnateljica