|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  VPIS V DIJAŠKI DOM

  INFORMATIVNI DAN:
  14. 2. 2020 (ob 9.00 in 15.00) ter 15. 2. 2020 (ob 9.00)

  VPISNI POGOJI:
  PRIJAVA ZA SPREJEM:
  - Izpolnjen obrazec PSSD-MŠŠ-1/07
  Povezava do obrazca za Prijavo za bivanje v dijaškem domu:
  http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/Dijaski_dom_Prijavnica.pdf

  - Rok prijave: do 2. aprila 2020

  VPIS: 
  - Termin: 16. 6. 2020 - 19. 6. 2020
  Zadnji rok prijave in vpisa: 31. 8. 2020 oziroma do zasedbe mest.

  ŠTUDENTI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE oddajo prijavnico enako kot dijaki:
  - Izpolnjen obrazec PSSD-MŠŠ-1/07
  Povezava do obrazca za Prijavo za bivanje v dijaškem domu:
  http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/Dijaski_dom_Prijavnica.pdf

  Rok prijave: do 2. aprila 2020

  Subvencija za družine, ki imajo v dijaških domovih več otrok
  Starši, ki imate na bivanju v katerem koli dijaškem domu v Sloveniji hkrati 2 ali več otrok, lahko uveljavljate pravico do subvencije.
  S subvencijo Ministrstvo za šolstvo in šport v celoti pokrije stroške bivanja v dijaškem domu za otroka, ki bo prvi zaključil šolanje.
  Prošnjo za subvencijo oddate hkrati s prijavnico za vpis v dijaški dom. Bodite pozorni, da bo za oba (vse) otroke isti starš podpisnik pogodbe o bivanju v dijaškem domu in plačnik bivanja.

  Povezava do obrazca za subvencionirano bivanje:
  http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Dijaski_domovi/2019/vloga_za_subvencijo_nova_2018_z_davcno.pdf