|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

Nahajate se tukaj

  POMOČ PRI PLAČILU OSKRBNINE - PROJEKT BOTRSTVO

  Obveščamo vas, da bo projekt Botrstvo v šolskem letu 2018/19 nadaljeval s pomočjo pri plačilu domske oskrbnine. 

  V šolskem letu 2018/19 bodo dodatno finančno pomoč (v okviru razpoložljivih sredstev) omogočili tistim mladostnikom, ki bivajo v dijaških domovih, njihovim staršem pa plačilo domske oskrbnine predstavlja hudo finančno breme za majhen družinski proračun. Predloge zbere in botrstvu pošlje dijaški dom, zato tisti starši, ki bi želeli tovrstno pomoč, izpolnite drugo stran obrazca Predlog za pomoč pri plačilu (priponka Dijaški sklad) in ga pošljite najkasneje do 6. julija 2018 na naš naslov. Prvo stran bomo izpolnili v domu. Obvezna priloga Predlogu za pomoč pri plačilu je odločba Centra za socialno delo o družinskih prejemkih.

  Komisija projekta Botrstvo v Sloveniji bo predloge pregledala in vas najkasneje do 22.08.2018 preko elektronske pošte obvestila o višini zneska, ki ga bo namenila za kritje sprotnih stroškov bivanja posameznega dijaka. Finančna pomoč velja le za sprotne stroške bivanja, ne pa tudi za kritje morebitnega dolga družine dijaka do dijaškega doma.

  V primeru večjega števila prijav kot je razpoložljivih sredstev, bo komisija med prijavljenimi izbrala dijake, ki so najbolj potrebni pomoči.

  POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO PLAČILA DIJAŠKEGA DOMA:
  Do pomoči so upravičeni dijaki in dijakinje, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin in so uspešno zaključili prvi letnik srednje šole ter bodo v šolskem letu 2018/19 redno nadaljevali šolanje na srednji šoli.

  Več si lahko preberete v priponki Dopis, za morebitna vprašanja pa se obrnete na elektronski naslov info@boter.si ali na telefonsko številko 0820 52 693.

  Dopis.docx
  Dijaški sklad 2018-2019.pdf